Fundacja

Jestem założycielką i prezeską Fundacji Kobieta w Regionie,
z ramienia której inicjuję
i koordynuję wraz z zarządem fundacji, wolontariuszami, przyjaciółmi, projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, szczególnie w obszarze zachowania dziedzictwa regionalnego, integracji społecznej i polityki senioralnej.

Kliknij na listek 😉


Najważniejsze projekty i wydarzenia organizowane przez Fundację.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TENCZYNKU
od 2012

ZIELE Z ZIÓŁ. KONKURS NA TRADYCYJNY BUKIET ORAZ KONKURS NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ W RUDNIE
We współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno
od 2012 roku

AKTYWNY SENIOR – AKTYWNY OBYWATEL!  TWORZYMY NOWE KLUBY SENIORA W TENCZYNKU I RUDNIE
od 2017

PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ  W KRZESZOWICACH
od września 2015

MÓJ TENCZYNEK. TU ZACZYNA SIĘ NASZA HISTORIA
Posiady Historyczne i pierwszy quest o Tenczynku (2014)

ZIOŁOWY ZAKĄTEK, W RAMACH PROJEKTU  w Tenczynku i w Rudnie
„Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
w partnerstwie z Fundacją Sendzimira (2016)
Dotacja –  20 640 zł


ENWRA – European Network of Women from Rural Areas
(Europejska Sieć Kobiet z Obszarów Wiejskich) 

lata 2013-2015, w partnerstwie z 6 krajami europejskimi 
Program „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga
Dotacja 16 000 euro

 

MOBILNA DRUŻYNA RÓWNOWAGI PRACA RODZINA, akcja MAMA WRACA DO PRACY – partnerstwo ze Stowarzyszeniem PLinEU (2013)

KOBIETY. LIDERKI. OBYWATELKI – partnerstwo ze Stowarzyszeniem PLinEU (2013/2014)

 

WEEKEND DLA ZDROWIA. Konferencja profilaktyczna dla mieszkańców powiatu krakowskiego (2015)

RODZINA NA MEDAL. Rodzinny turniej sportowy skierowany do mieszkańców Powiatu Krakowskiego
(2013 i 2014)