Murem za Panem Dyrektorem Antonim Malczakiem!

Nie wyobrażam sobie, aby informacje o odwołaniu Pana Antoniego Malczaka ze stanowiska dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu mogły okazać się prawdziwe! Byłby to wielki błąd Zarządu Województwa Małopolskiego
i decyzja, której autorzy pogrążyliby się w oczach wszystkich współpracowników, miłośników i beneficjentów MCK Sokół.

Dla mnie SOKÓŁ to najlepsza instytucja kulturalna w Małopolsce, której pracownicy na czele z Panem Dyrektorem, z troską, uwagą i szacunkiem pochylają się nad każdym potrzebującym informacji, wsparcia, pomocy merytorycznej.

Nie do przecenienia jest działalność edukacyjna i promocyjna, którą z wielkim oddaniem prowadzą. Przeglądy, festiwale, kursy, konkursy, badania, szkolenia i wiele innych inicjatyw to ich codzienność, dzięki której osoby takie jak ja – animatorzy kultury, instruktorzy tańca i śpiewu, etnolodzy, regionaliści, folkloryści, członkinie KGW – mogą się wciąż edukować oraz integrować z ludźmi o podobnych pasjach z całej Małopolski.

Dzięki MCK SOKÓŁ w Krzeszowicach prowadzone są między innymi zajęcia z nauki gry na heligonce, haftu tradycyjnego czy tańców ludowych dla dzieci. Sokół już kolejny rok wsparł merytorycznie i organizacyjnie Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego.

Przykład popularności Kongresu Kultury Regionów, obleganego przez uczestników różnych profesji z całej Małopolski, to przykład jednej tylko inicjatywy, dzięki której co roku nabieramy sił i motywacji do dalszej pracy w regionach. A to przecież jedna z nowszych inicjatyw! Ale za to jak doskonale zorganizowana!

Jestem pod wielkim wrażeniem pracy całej instytucji nad którą pieczę sprawuje Pan Dyrektor Antoni Malczak. Zawsze mogłam na niego liczyć, zawsze życzliwy, zawsze z wielką klasą i szacunkiem wobec innych.

Oczekuję, że aktualny Zarząd Województwa Małopolskiego – prawdopodobnie nieświadomy tego co chce uczynić – zrezygnuje z tego kuriozalnego pomysłu odwołania ze stanowiska dyrektora Osoby, którą swoją charyzmą i doświadczeniem wywarła na nią tak wielki, pozytywny wpływ.


Panie Dyrektorze – proszę przyjąć wyrazy mojego najgłębszego szacunku ❤️

Monika Dudek