Tradycja

Od czasów licealnych interesuję się folklorem i tańcami ludowymi.
Swoją taneczną przygodę rozpoczęłam w wieku 15 lat – prawie 30 lat temu! – w Zespole Pieśni i Tańca działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie.

W latach 1993-2003 tańczyłam i śpiewałam w Studenckim Zespole Góralskim SKALNI
w Krakowie.
To jeden z najciekawszych okresów w moim życiu. Wyjeżdżając z zespołem na występy podglądałam jak tańczą w Rumunii, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech. Wtedy zainteresowałam się szczególnie muzyką Karpat. Na góralskich zabawach tańczyliśmy do muzyki nie tylko góralskiej, ale też bardzo często słowackiej, czeskiej, a także tej inspirowanej rytmami węgierskimi czy rumuńskimi. Uczyłam się również tańców węgierskich na taborach tańca w Siedmiogrodzie.

W 2000 rozpoczęłam – to było moje marzenie – dzienne studia na Wydziale Etnologii i Antropologii Kultury na UJ w Krakowie. Pracowałam wówczas
w Muzeum Narodowym w Krakowie. Moją pracą pracą
 magisterską: „Dlaczego tańczymy. O poszukiwaniu jedności z Bogiem, ludźmi i kosmosem” napisałam pod kierunkiem śp. prof. Piotra Kowalskiego.

Jestem absolwentką dwuletniego instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego z zakresu tańca ludowego, prowadzonego przez pana Anatola Kocyłowskiego w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie (2000-2002).

W latach 2003-2005 roku prowadziłam w Krakowie, w dzielnicy Kazimierz warsztaty taneczne (tańce w kręgu) dla grupy miłośników folkloru nazwanej przez nas Tanecznikami. Zainteresowanie tańcami w kręgu i folklorem połączyłam z kursami
z zakresu choreoterapii. Byłam członkinią 
Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii, uczestniczką wielu kursów z tej dziedziny. Przez lata brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu tańca ludowego i pieśni ludowych, nie tylko polskich. Od kilkunastu lat prowadzę warsztaty taneczne dla kobiet, potańcówki, wesela, warsztaty pieśni.

Przez dwa lata (2008-2010) działałam w Kole Gospodyń Wiejskich w Tenczynku.
W 2010 roku rozpoczęłam pracę w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i od początku zajmowałam się współpracą z Kołami Gospodyń Wiejskich, pomagając im przy doborze repertuaru, motywując do występów, organizując dożynki gminne, przygotowując wydawnictwa i artykuły poświęcone tradycjom, publikowane między innymi w Magazynie Krzeszowickim.

Od 2010 roku prowadzę Zespół Tańców Świata Zdrojanie, który w swoim repertuarze ma tańce polskie, francuskie, szkockie, rumuńskie, rosyjskie i ukraińskie, szwedzkie, greckie, bałkańskie…

 

W 2014 roku współpracowałam z MCK Sokół w Nowym Sączu przy organizacji w Krzeszowicach warsztatów „Z krakowiakiem za pan brat”, w CKIS w Krzeszowicach.

Odkąd na nowo zamieszkałam w Tenczynku (w 2007 roku), pożegnałam się z folklorem góralskim, a poświęciłam mojemu rodzimemu – czyli krakowskiemu.

W 2011 roku założyłam Fundację Kobieta w Regionie, której prezesuję do dziś. Pierwszy projekt zrealizowany przez fundację, a współfinansowany przez Instytut muzyki i Tańca z Warszawy to „Warsztaty tradycyjnych pieśni Krakowiaków Zachodnich” (trzy spotkania), prowadzonych przez 3 śpiewaczki z miejscowości gminy Krzeszowice: Marię Dębską, Stefanię Ślusarczyk i Władysławę Noworytę.

Jestem inicjatorką i organizatorką – z ramienia CKIS w Krzeszowicach i przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno – Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego. Przegląd to corocznie około 300 uczestników z trzech powiatów.

 

W 2015 roku zorganizowałam dodatkowo seminarium poświęcone kolędom
i pastorałkom zatytułowane
„Złoty Płużek”.

 

Jestem pomysłodawczynią i organizatorką wydarzenia Ziele z ziół . Warsztaty zielarskie oraz konkurs na tradycyjny bukiet na święto Matki Boskiej Zielnej w Rudnie – od 2012 roku jest organizowany wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno.

W 2013 roku otrzymałam stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace poświęcone dokumentacji pieśni ludowych z terenu gminy Krzeszowice.

W trakcie półrocznego stypendium zarejestrowałam około 450 pieśni w 10 miejscowościach mojej gminy. Informacje o projekcie znajdują się na stronie www.biesiadakrakowska.pl

 

W 2014 roku została wydana książka Powiat Krakowski. Paleta barw, smaków i tradycji – napisana przeze mnie, a poświęcona tradycjom regionu krakowskiego. Do tej pory książka była dwukrotnie wznawiana.

 

 

NAGRODY w kategorii śpiewu solowego:

2014
I miejsce – „Sabałowe Bajania” Bukowina Tatrzańska
Główna nagroda – Krakowski Wianek na Festiwalu w Szczurowej

II miejsce – Festiwal Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą

2018
I miejsce – „Sabałowe Bajania” Bukowina Tatrzańska
Główna nagroda – Krakowski Wianek na Festiwalu w Szczurowej


2015 – wydanie płyty
Krakowskie. Dodaj do ulubionych. Na płycie znalazły się pieśni zebrane podczas stypendium MKIDN oraz te, zaproponowane przez śpiewaczki, zaproszone do nagrania.
W nagraniach wzięli także udział młodzi ludzie, uczestnicy warsztatów pieśni krakowskich. To płyta międzypokoleniowa, wydana przez fundację Kobieta w Regionie (Projekty partnerskie Grundtvig).

 

Od 2011 roku jestem liderką KAPELI DUDEK LEWICKI – jedynej kapeli wykonującej muzykę tradycyjną
i folkową w gminie Krzeszowice. Organizujemy potańcówki ludowe, prowadzimy spotkania z pieśniami, często występujemy w skansenie
w Wygiełzowie (MNPE).

 

W 2015 roku opublikowałam artykuł Te smutne i te wesołe. O tradycyjnym
i współczesnym śpiewaniu
poświęcony pieśniom ludowym i pastorałkom w Roczniku Małopolska.

Od wielu lat współpracuję z Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie oraz Zamek Lipowiec, gdzie miedzy innymi prowadzę jako konferansjer, w skansenie w Wygiełzowie, konkursy obrzędów, przeglądy i inne wydarzenia związane z folklorem krakowskim.

2015 – otrzymałam Nagroda Główną Powiatu Krakowskiego w dziedzinie wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

W latach 2015-2016 prowadziłam Grupę Śpiewaczo-Obrzędową ŚPIYWOCKI, która po raz pierwszy od wielu lat zgromadziła w jednym zespole członkinie KGW z różnych miejscowości. Moja praca z nimi polegała głównie na odtworzeniu i przywróceniu pamięci starego repertuaru pieśni krakowskich z naszych okolic. Panie brały aktywny udział w lokalnych wydarzeniach, w tym dożynkach powiatowych, gdzie ich śpiew towarzyszył wręczaniu wszystkich wieńców.

Grupa zdobyła nagrody i wyróżnienia między innymi w konkursie potraw regionalnych
w Wygiełzowie, a na Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce w roku 2015 – trzy pierwsze miejsca (śpiew, potrawa, rękodzieło), a w 2016 – w punktacji łącznej – III miejsce.